Onze diensten

Beveiliging kent vele facetten. Omdat ik garant sta voor een kwalitatief goede dienstverlening, beperk ik me tot die facetten waar ik ook goed in ben.

Inhuur door collega beveiligingsbedrijven

U heeft een beveiligingsbedrijf, maar door omstandigheden of vakantie even een tekort aan personeel. Doe een beroep op mij! Voorkom ontevreden klanten en overwerkte medewerkers. Huur mij in om even bij te springen. Desgewenst kan ik dienst doen in uw eigen uniform. Ik beschik ook over twee verschilende neutrale uniformen, zonder logo van Loeffen Beveiliging. Het eerste is een donkerblauwe broek, jas en clipdas met een lichtblauw overhemd. Het tweede is een zwarte broek en jas in combinatie met een wit overhemd en zwarte clipdas.

Visitaties

Wij kunnen aan het einde van de werkdag in uw bedrijf of instelling preventieve visitaties uitvoeren. Visitaties is het controleren van tassen en voertuigen op het ongeoorloofd meenemen van bedrijfseigendommen. Indien personeel en/of bezoekers weten dat er bij de uitgang een controle kan plaatsvinden, werkt dit preventief.

Winkelsurveillance

Heeft u last van overlast, diefstallen, angstgevoelens onder uw winkelpersoneel, vernielingen dan kan een beveiliger in uw winkel uitkomst bieden. Een beveiliger spreekt de overlast veroorzakende mensen aan op hun gedrag en houdt uw entree vrij van hangjeugd. Bij winkeldiefstal zal hij of zij de winkeldief aanhouden en de verdere afhandeling met de politie. De aanwezigheid van een beveiliger heeft een preventieve werking op het winkelend publiek. Het geeft een veilig gevoel bij zowel uw klanten als uw personeel.

Objectbeveiliging

Object beveiliging is de beveiliging van bedrijven, scholen en ziekenhuizen. De beveiliger kan brand- en sluitrondes maken, De receptie bemensen, de telefooncentrale bedienen, uw gasten ontvangen. Omdat onze beveiliger in het bezit is van BHV en EHBO, kan hij of zij optreden bij brand(alarm), onwelmeldingen en ongevallen.

Evenementen beveiliging

Wij zorgen dat uw evenement of feest veilig verloopt. De aanwezige evenementenbeveiligers houden uw wat al te uitbundige gasten in toom, zorgen dat het podium vrij blijft, dat vluchtdeuren niet geblokkeerd of misbruikt worden, verlenen eerste hulp en helpen bij de kaartcontrole.

Samenwerkende beveiligingsbedrijven

Ik heb zelf geen personeel in dienst. Indien voor uw situatie meerdere beveiligers nodig zijn, werk ik samen met geselecteerde collega beveiligingsbedrijven. Hierdoor bent u altijd verzekerd van ervaren en gediplomeerde beveiligers.