Hart voor hulpverleners

In mijn werk heb ik vaak te maken met hulpverleners. Sterker nog, in ben er zelf ook één. Daarom draag ik het burgerinitiatief "Hart voor Hulpverleners" een warm hart toe. Ieder jaar steun ik hun graag, door te adverteren in hun brochure.

Hart voor Hulpverleners

Neem eens een kijkje op de site Hart voor Hulpverleners. Regelmatig worden medewerkers uit de zorg- / hulpverlening geconfronteerd met agressie of geweld. Wij vinden dat dit niet meer zo door kan en mag gaan. Er is door o.a. het ambulancepersoneel een duidelijk signaal afgegeven dat dit niet langer meer wordt geaccepteerd en wij vinden dat ze daar in gesteund moeten worden.

Jaarlijks heeft ongeveer 65% van de hulpverleners in Nederland te maken met agressie en geweld. Dit percentage is veel te hoog. Hulpverleners horen hun werk uit te kunnen voeren zonder gehinderd te worden. De gevolgen van dit geweld zijn niet alleen merkbaar in hun werksituatie maar het gaat zelfs zo ver dat ook hun privéleven eronder lijdt.

Hart voor Hulpverleners is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt word tegen ambulance- en ziekenhuispersoneel, maar ook tegenover alle andere zorg- / hulpverleners.

Hart voor Hulpverleners